سؤالات مربوط به زندگی حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام )

سؤالات مربوط به زندگی حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام )

1-  تولد حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام ) درچه روز و ماه وسالی بود؟

2-    حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام ) چند سال با پیامبر(صلی الله علیه و اله) زندگی کردند؟

3-    حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام ) از نظر شبیه با پیامبر اکرم ( صلی الله وعلیه و اله ) بودند؟

4-   پدرومادر حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام ) چه شخصیتهائی بودند ؟

5-   حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام ) چند بار پای برهنه به مکه رفتند ؟

6- حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام ) چند بار تمام مال و دارائی خود را در راه خدا انفاق کردند؟

7- جوانان اهل بهشت چه کسانی هستند ؟

8- چند مورد ازفضائل و مکارم اخلاقی حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام ) را بنویسید .

9- حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام ) درچند سالگی مادر خودرا از دست دادند؟

10- حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام ) در چه سالی وماهی و روزی به خلافت رسیدند ؟

11- پنج فراز از قرارداد صلح حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام )  با معاویه را بنویسید .

12- حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام ) به دست چه کسی به شهادت رسیدند ؟

13- کدامیک ازفرزندان امام دوم شیعیان دررکاب حضرت امام حسین(علیه السلام ) به شهادت رسیدند ؟

14- القاب حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام ) را بنویسید .

15- حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام )  چند وقت حکومت کردند؟

16- معصوم چهارم (علیه السلام ) چند سال عمر کردند ؟

17- حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام ) در چه سالی و ماهی و روزی به شهادت رسیدند ؟

18- کنیه حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام ) چه بود ؟

19- حضرت سبط اکبر (علیه السلام ) درکدام شهر به دنیا آمدند ؟

20- سه حدیثنبوی در باره حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام ) بنویسید .(آدرس حدیث ذکر گردد)

21- محل قبر مطهر حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام ) کجاست ؟

22- چه کسی مخالفت کرد که حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام ) در کنار قبر پیامبراکرم (صلی الله علیه و اله ) به خاک سپرده شوند ؟

23- چه امامانی درکنار حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام ) به خاک سپرده شده اند ؟

24- حضرت امام دوم شیعیان (علیه السلام ) چند فرزند داشتند؟

25- خواهران حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام ) را نام ببرید؟

26- کدامیک از فرزندان حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام )همسر امام سجاد (علیه السلام ) شدند ؟

27- به نظر شما حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام )  چرا صلح کردند ؟

28- به نظر شما اگر حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام ) درزمان یزید بودند صلح میکردند یا جنگ ؟ چرا ؟

29- شما دوست داشتید که جزء سربازان  حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام ) بودید یا حضرت امام حسین(علیه السلام ) ؟ چرا ؟

30- به نظر شما چرا مردمی که پیامبر اکرم (صلی الله وعلیه و اله ) را درک کرده بودند و برای اسلام جانفشانی کرده بودند با فرزندانشان این چنین کردند ؟!

/ 1 نظر / 236 بازدید